Klubnyheder

Valsgård I.F. 83 indkalder til generalforsamling

31.01.2022 / 31.01.2022

Valsgård I.F. 83 indkalder til generalforsamling torsdag den 24. februar klokken 18:00 i Valsgård Hallens cafeteria.


Dagsorden:


  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra bestyrelsen og de sportslige udvalg.
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab samt budget for næste år.
  4. Behandling af indkomne forslag. Forslag modtages senest 8 dage før.
  5. Valg af formand for 1 år. Marcus Bitsch modtager ikke genvalg.
  6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Anna Weibel (håndbold) er på valg, og David Larsen (fodbold) er på valg og modtager ikke genvalg.
  7. Valg af suppleant for 1 år.
  8. Valg af revisor samt revisorsuppleant for 1 år.
  9. Udnævnelse af årets idrætsudøver/leder. Vandrepokal. Husk at komme med indstillinger til bestyrelsen. Forslag senest 8 dage før.
  10. Eventuelt.


Spørgsmål eller forslag kan rettes til formand, Marcus Bitsch, på mobil: 20836881 eller mail: vif83_formand@yahoo.dk


Valsgård I.F. 83 er vært for en sandwich samt øl, vand og kaffe.


Generalforsamlingen afholdes efter gældende corona-regler.Hovedsponsor: