Klubnyheder

General forsamling

31.01.2019

Onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.00 i Valsgård Hallens cafeteria.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra bestyrelse, og de sportslige udvalg.
  3. Forelæggelse og godkendelse af årets regnskab, samt budget for næste år.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af formand for 1 år, ønsker ikke genvalg.
  6. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år, ønsker ikke genvalg.
  7. Valg af suppleant for 1 år.
  8. Valg af 1 revisor samt revisorsuppleant for 1 år.
  9. Udnævnelse af årets idrætsudøver/ leder. Vandrepokal. Husk at komme med indstillinger til bestyrelsen.
  10. Eventuelt.

Spørgsmål eller forslag kan rettes til Rikke Thougaard,

22344252, rikkethougaard@icloud.com

Generalforsamling 2019 indkaldelse.pptx